Participatieve gebiedsontwikkeling

Wat we op de Akkerwindestraat kunnen, kunnen we ook elders in de wijk en in de stad.
De komende periode zetten we in op een verdere integratie van onze activiteiten en op de participatieve ontwikkeling van een groter gebied rond onze eigen plek in Malburgen. Later ook in andere delen van de stad. Denk aan participatief beheer van openbare ruimte en schoolpleinen en de verdere ontwikkeling daarvan in het kader van de klimaatverandering, energietransitie en nieuwe economie. Binnen ons collectief heeft o.a. studio stadsgras reeds de nodige expertise.